Vakkundig bouwen en verbouwen sinds 1998.

Bedrijfshistorie

In juni 1998 is Goorhuis Bouw opgestart door mij (dhr. H. Goorhuis) als onderhoudsbedrijf. De betrekkelijk kleine opdrachten werden uitgevoerd met behulp van ingehuurde krachten. Gaandeweg groeide het bedrijf uit tot een bouwbedrijf. Woningen en schuren werd uitgevoerd in regie en in aannemingen.

In maart 2000 werd naast het bouwbedrijf een metselbedrijf opgestart waardoor het bedrijf uit groeide tot nabij 20 personeelsleden waarvan diverse als inleenkrachten.

Half 2002 werd de werkdruk te groot voor mij alleen als aansturende factor, waarop ik besloot in augustus 2002 alleen als bouwbedrijf verder te gaan die beheersbaar moest blijven. Het metselbedrijf werd overgedragen.

De vraag naar verbouwingen werd gaandeweg door de economische bloei meer ingewisseld naar vrije sector woningen. Deze verschuiving was binnen ons bedrijf goed merkbaar.

In 2006 werd ook verder ingegaan op de vraag naar Utiliteitsbouw in de vorm van bedrijfshallen en de kleinere kantoorgebouwen.

In 2010 is de vraag naar verbouw weer toegenomen omdat de recessie toe begon te slaan en de financieringen voor vrij kavels minder haalbaar werden. Gezien ons klein bedrijf met lichte top konden wij daar weer goed op inspelen alhoewel gaandeweg ook bij ons mensen afvloeiden op een natuurlijke wijze en meer met vraaggerichte oproepkrachten gedaan werd.

Nu de recessie voorbij is hebben wij een klein, maar bloeiend bedrijf met 7 vaste medewerkers en een goed gevulde orderportefeuille van prachtige nieuw- en verbouwprojecten in de woningbouw.

De uitstraling van ons totaal aan medewerkers en onderaannemers heeft continue de aandacht om een open, eerlijk en klantgerichte houding te hebben.

Wij hopen ook u van dienst te mogen zijn.
H. Goorhuis (Directeur)